Konferanse

Kulturhuset Ælvespeilet kl 10:30 – 16  Dagskonferanse 

Gratis

Vi følger opp forrige Vinterscenes suksess med en ny scenekunstpolitisk konferanse: Inspirasjonskilde, repertoarfyll eller egenrådig kraft? Hva skal den frie scenekunsten være?

Da de frie gruppene startet på 1970-tallet skulle de være et alternativ til det tradisjonelle teatret. Siden har den frie scenekunsten ofte blitt omtalt som en viktig inspirasjonskilde for institusjonene. Etter hvert har frie grupper har fått innpass på institusjonsteatrenes scener.  Hvor står vi i dag?

Skal støtteordningene for fri scenekunst premiere den kunsten som får en plass på institusjonsteatrenes scener eller skal de fremme den frie scenekunstens egne måter å nå ut på? Skal Kulturrådet ta det økonomiske ansvaret for nyskapende repertoar i institusjonene eller bør institusjonene selv ta det?

 

Vi har invitert noen kunstnere som har definert nye situasjoner for å dele kunsten sin med publikum.  Dagen avsluttes med paneldebatt med deltakere fra fri scenekunst, institusjonsteatret, kulturadministrasjon og politikk.