Stedsans

STEDSANS – et tverrfaglig byutviklingsprosjekt

Kopp

Stedsans er en iscenesatt, spektakulær byvandring som søker å la publikum se byen med nye øyne. Ved å benytte alle scenekunstens virkemidler, framviser og undersøker Stedsans en bys eller et steds historiske og kulturelle identitet.

Kunstnerisk leder for Stedsans er Geddy Aniksdal.

Stedsans har vært framført i:

Porsgrunn 2005 – 2011

Drammen i 2011 i samarbeid med Brageteatret,

Santa Clara på Cuba i 2009 og 2012 i samarbeid med Estudio Teatral

Ålesund i 2011 og 2012 i samarbeid med Ålesund Byspill

Sarpsborg i 2013 og 2014. I samarbeid med Sarpsborg Kommune. Prosjektleder: Rebekka Magnus

Odense i Danmark i 2018

 

Her er en samling artikler og prosjektbeskrivelser, som forteller mer om bakgrunnen for Stedsans-prosjektet / By:vandringene i Porsgrunn.

kort info om Stedsans mars 2012

Stedsans rapport

Nenseth rapport

rapport 2005 – 2007