Teaterparken

TEATERPARKEN – ET SENTER FOR FRI SCENEKUNST

Teaterparken vil bli et sted det ikke finnes maken til i Norge, med en unik pedagogisk modell. Den frie scenekunsten kan få sårt tiltrengte rom og ressurser. Porsgrunn kan få et nytt helårlig tilbud med aktiviteter og nye kulturarbeidsplasser. Vi har fått både et Dansens Hus og et Dramatikkens Hus her i landet, men hva med et hus for den frie scenekunstkulturen?

Teaterparken retter seg mot å utvikle ensembler mer enn individuelle kunstnere, basert på de prosjektene ensemblene selv foreslår. Senteret vil kombinere residensordning med mentor-ordninger og mer tradisjonell pedagogikk. Som initiativtakere står Norges eldste frie scenekunstgruppe med en stab av spesialister på ulike fagområder. Det er formidling, møteplasser, kompetansedeling og nettverk som vil bli hovedingrediensene i senterets arbeid, og som legger grunnlaget for en kombinert arbeids- og formidlingsarena for norsk scenekunst, som både er lokalt forankret i Telemark og er del i et nasjonalt og internasjonalt nettverk.

 

o             Bidra til å skape kultur for erfaringsoverføring og deling innad i scenekunstfeltet

o             Etablere, styrke og sikre arbeidsplasser

o             Faglig og organisatorisk styrking av scenekunstmiljøet

o             Økt nasjonal oppmerksomhet rundt lokalt og regionalt kulturliv

o             Bedre ressursutnyttelse i fagfeltet

o             Skape relasjoner og samarbeid på tvers av geografiske og kunstfaglige skiller

o             Residensordning med prøvesal

o             Fagkonsulenter og mentor-ordning; Kunstnerisk, produsent & administrasjon

o             Kursvirksomhet og konferanser beregnet på kompetansebygging og -overføring

o             Visningsmuligheter og økt scenekunstproduksjon

o             Økt scenekunstproduksjon for publikumsarenaer, og skape nye publikumsrelasjoner

 

Her er en bredere presentasjon av prosjektet: Teaterparken presentasjon april 2018 small