PIT

Pit-Logo

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival : PIT skal:

  • Være en nasjonal arena for norsk, nordisk og internasjonal scenekunst.
  • Gi scenekunsten en sentral plass i utviklingen av Porsgrunn og Grenland.
  • Gi teaterfaglige møter, som workshops og konferanser, en sentral plassering i festivalen.

PIT ønsker å peke på trender og impulser innenfor internasjonalt teater i spennet mellom avantgarde og folkelige teaterformer, og henvender seg derfor både til det teaterfaglige miljøet og til et stort publikum. Ikke minst ønsker vi gjennom utradisjonelle tilnærmingsvinkler å nå de store gruppene som sjelden eller aldri ser teater. Samtidig fungerer festivalen som et møtepunkt for det norske fagmiljøet og mellom norske og utenlandske artister.

PIT har både en nasjonal og en regional appell. Overfor Grenlandspublikummet byr festivalen på en rekke kvalitets-forestillinger fra norske og internasjonale artister. Vi ønsker gjennom bredden i festivalprogrammet å tilby noe for de fleste smaksretninger. Gjennom store utendørsarrangementer, som Festivalåpningen og Festivalgata, inviterer vi til en ukelang byfest det etter hvert går gjetord om. Årlig trekker Festivalåpningen alene et publikum på 4 – 5 000 mennesker, mens festivalen som helhet, i 2016, hadde et besøk på ca 28 000.

Nasjonalt er PIT en av altfor få aktører som inviterer et norsk publikum til å møte både norsk og internasjonalt, ikke-institusjonelt teater av i dag. Responsen fra tilreisende teaterfolk og andre viser oss at vi i økende grad trekker ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt publikum. Dette er viktig, både for festivalen, for teaterNorge – og for distriktet. Ikke minst er det av betydning for frie grupper i Norge at det finnes offentlige, åpne arenaer, der et vanlig publikum kan møte ny scenekunst. Utenfor de største byene er det dessverre sørgelig få arenaer og arbeidsgivere for frie sceniske grupper i Norge i dag.

Grenland Friteater bruker 2-2,5mill kr av egne driftsmidler på å arrangere PIT. Det er således grunn til å minne om at den offentlige driftsstøtten Grenland Friteater mottar ikke er en fullfinansiering, slik fx regionteatrene mottar, men en grunnfinansiering som utgjør ca 50% av teatrets omsetning.

Festivalens hovedprogram tilbyr høy kvalitet, og gir et spesialisert tilbud til de profesjonelle miljøene. Samtidig er det et viktig element når det gjelder å plassere PIT på det nasjonale og internasjonale teaterkartet. Ikke minste er PIT et viktig møte- og referansepunkt for det norske gruppeteatermiljøet.

Med Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival : PIT 2019 arrangerer vi festivalen for 25. gang på like mange år.

PIT 2019 finner sted 11. – 15.juni

 Les mer

Noen highlights fra tidligere festivaler: