Alvorlig talt, Lek!

Et samarbeid med Teater Avvik:

“ALVORLIG TALT, LEK!” – er et verksted i bevegelsesglede. For 4. og 5. klasse. Teater Avvik byr opp til en annerledes skoledag fylt med fysiske aktiviteter, lek, teater og klovning som alle mestrer. Verkstedet avsluttes med en mini-forestilling for skolens yngste elever. En lang serie verksteder er avholdt i Grimstad, Larvik, Bamble og Porsgrunn siden 2012.